Cum sa faci rapid o factura cu TVA? Ghid 2021, 7 pasi

Cum sa faci rapid o factura cu TVA? Ghid 2021, 7 pasi

Facilitatea de import-export a datelor, verificarea corectitudinii codurilor fiscale furnizate de persoanele juridice, te va a sprijini să economisești vreme, bani, nervi!

Cu Probare TVA Liste de Coduri fiscale, întocmirea facturilor va fi zdravan mai rapidă și mai ușoară!

Ce e musai să știi inspre a emite o factură corecta?

Factura cu tva se a elaboreaza obligatoriu de către persoanele impozabile din punct de vedere al TVA (persoane fizice, juridice cine desfășoară activități economice), atât pentru evidențiere TVA, cât și pentru înregistrare de venituri aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii.

Unde poti obtine descarca gratis factura cu tva ?

Se pot gasi facturi cu tva pe diverse site-uri din Romania, noi am probat descarcarea unei facturi, si am ales un site unde am gasit toate modelele de facturi. Vezi aici.

Cum întocmești exact o Factură, fie că ești plătitor de TVA sau neplătitor de TVA?

  1. Factura se întocmește în două sau mai multe exemplare, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii.
  • Dacă este cazul, înscrii pe factură numărul și termen avizului de însoțire a mărfii, timp încasării avansului.
  1. Factura se întocmește în idiom română sau într-o limbă străină, în funcție de opțiunea firmei emitente.
  • Baza de impozitare a TVA o poți înscrie în lei sau în valută, însă, dacă operațiunea este impozabilă TVA, sumarul taxei colectate musai înscrisă neaparat și în lei.
  • Baza de impozare în valută se convertește în lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR sau la cursul utilizat de banca prin cine se efectuează decontările, din data la cine intervine exigibilitatea taxei pentru operațiunea realizată.
  1. Termenul de elaborare al facturii este până cel mai târziu în cea de a-15-a zi calendaristică a lunii următoare celei în ce ia naștere faptul generator al taxei (termen livrării bunurilor, termen prestării serviciilor, termen acceptării de către beneficiar a situațiilor de lucrări, etc.).
  • Musai să emiți o factură și pentru avansurile încasate în legătură cu o livrare de bunuri/efectuare de servicii până cel târziu în cea de a-15-a zi a lunii următoare celei în sunt încasate avansurile